REGULAMIN
VII Letniej Ligi MICHAŁA
W PIŁCE SIATKOWEJ PLAŻOWEJ
żagań 2017
SYSTEM TURNIEJOWY

1. ORGANIZATOR:
       • Pałac Książęcy w Żaganiu.
2. CEL ZAWODÓW:
       • popularyzacja piłki siatkowej plażowej,
       • aktywny wypoczynek.
3. TERMINY I MIEJSCE ZAWODÓW:
mecze rozgrywane będą na boiska na Basenie Miejskim w Żaganiu
       • 01 lipiec 2017r.
       • 15 lipiec 2017r.
       • 29 lipiec 2017r.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

       • drużyna składa się z 2 zawodników (wpisanych do protokołu zawodów),
       • każdy zawodnik dopuszczony do uczestnictwa w Otwartych Turniejach Piłki
          Siatkowej Plażowej musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku
          przeciwwskazań do udziału w tych turniejach lub musi złożyć własnoręcznie
          podpisane oświadczenie o zdolności do udziału w nich.
       • zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów na udział
          w turnieju. Formularze się na stronie www.wkssobieski.zagan.pl
       • turniej zostanie rozegrany kategorii:
          *dziewczęta i chłopcy do 15 lat
          *OPEN Kobiet i Mężczyzn
       • akces uczestnictwa należy zgłosić na godzinę przed rozpoczęciem turnieju oraz wypełnić kartę zgłoszeniową znajdującą się na stronie www.wkssobieski.zagan.pl
5. SYSTEM ROZGRYWEK:
       • mecze będą rozgrywane według ustalonego terminarza,
       • poszczególne turnieje będą rozgrywane systemem ustalonym przez
         organizatora w dniu zawodów, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn,
         turnieje odbywać się będą zgodnie z przepisami gry w siatkówkę plażową,
       • punkty rankingowe zdobyte przez drużynę w poszczególnych turniejach mogą
         decydować o rozstawieniu w kolejnych turniejach w zależności od liczby
         zgłoszonych drużyn i zostaną publikowane na stronie internetowej
         www.wkssobieski.zagan.pl
       • do końcowej klasyfikacji liczone będą zespoły, które wystąpiły minimum w dwóch
          turniejach,
       • punkty rankingowe za zdobyte miejsce w turniejach
               1. 20 pkt
               2. 17 pkt
               3. 15 pkt
               4. 13 pkt
               5. 12 pkt
               6. 11 pkt
               7. 10 pkt
               8. 9 pkt
               9. 8 pkt
              10. 7 pkt
              11. 6 pkt
              12. 5 pkt
              13. 4 pkt
              14. 3 pkt
              15. 2 pkt
              16. 1 pkt
       • zwycięża zespół który uzyska największą ilość punktów ze wszystkich
          turniejach, przy jednakowej ilości punktów dwóch zespołów o zwycięstwie
          decyduje lepszy bilans punktów zainteresowanymi we wszystkich turniejach.
          W/w punktacja dotyczy zespołu dwuosobowego (nie ma indywidualnego
          przyznawania punktów).
6. SPRAWY DYSCYPLINARNE:
       • sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny.
7. WARUNKI TECHNICZNE:
       • mecze mogą być odwołane lub przeniesione na inny termin ze względu na
         niesprzyjające warunki atmosferycznie.
8. PRZEPISY GRY:
         • obowiązują przepisy PZPS.
9. NAGRODY:
za zdobycie w ogólnej klasyfikacji                                                        
       • I miejsce – bony pieniężne, statuetka, medale, dyplom;                         
       • II miejsce - bony pieniężne, statuetka, medale, dyplom;           
       • III miejsce - bony pieniężne, statuetka, medale, dyplom;                            
  
10. SPRAWY KOŃCOWE:
       • organizator zabezpiecza boisko i piłki do rozegrania meczów,
       • organizator nie zapewnia piłek na rozgrzewkę,
       • organizator zabezpiecza sędziów,
       • organizator zabezpiecza opiekę medyczną,
       • mecze odbywać się będą wg ustalonego terminarza,
       • za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi
         odpowiedzialności,
       • za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada,
       • w sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje organizator,
       • organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej
          interpretacji Regulaminu,
       • za organizację Otwartych Turniejów Piłki Siatkowej Plażowej odpowiedzialny
         jest Pan POPRAWSKI Kazimierz tel. 668682135.


Ramowy Harmonogram Turniejów
9:00 – 09:30 - zapisy
10:00 – rozpoczęcie meczy (do wyłonienia zwycięzców oraz punktowanych miejsc)