„ Letnia Liga Michała Piłki Plażowej 2017"

Wyniki turniejów I Klasyfikacja
MĘŻCZY¬NI

 

L.p. Nazwa drużyny Zawodnicy I Turniej
01.07
II Turniej
15.07
III
Turniej
29.07

S

u

m

a

 

P

u

n

k

t

ó

w

K

l

a

s

y

f

i

k

a

c

j

a

P

u

n

k

t

y

M

i

e

j

s

c

e

P

u

n

k

t

y

M

i

e

j

s

c

e

P

u

n

k

t

y

M

i

e

j

s

c

e

1.                    
2.                    
3.                    
4.                    
5.                    
6.                    
7.                    
8                    
9                    
10                    
11                    
12                    
13                    
14                    
15                    
                     
                     
                     
                     
                     

 

KOBIETY

L.p. Nazwa drużyny Zawodnicy I Turniej
01.07
II Turniej
15.07
III
Turniej
29.07

S

u

m

a

 

P

u

n

k

t

ó

w

K

l

a

s

y

f

i

k

a

c

j

a

P

u

n

k

t

y

M

i

e

j

s

c

e

P

u

n

k

t

y

M

i

e

j

s

c

e

P

u

n

k

t

y

M

i

e

j

s

c

e

1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6